vrtání a řezání do betonu

Protipožární ucpávky a těsnění

Použití protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budov pro jednotlivé instalace vyžadují použit protipožární ucpávky a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.

Klasifikace požární odolnosti

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů. Tím protipožární ucpávky a těsnění minimalizují tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Protipožární ucpávky a těsnění brání rovněž rychlému šíření požáru uvnitř budov přes požárně dělící konstrukce (stěny, stropy) a spáry.

Vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E celistvosti a i tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích (tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnosti bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukcích).

akrylatovy-protipozarni-tmel protipozarni-manzety protipozarni-pena protipozarni-polstare protipozarni-zatky protipozarni-cihly protipozarni-malta zpevnujici-protipozarni-tmel

aktualizace: 14. února 2013